SuperVision by Maria Shack

Jeg hjælper organisationer, der arbejder med mennesker, med at styrke samarbejdet, kommunikationen og skabe faglig og organisatorisk udvikling.

Narrativ supervision

Ønsker du/I et trygt rum for læring og faglig udvikling?

Facilitering og Implementering

Har du brug for hjælp til facilitering og implementering af en udviklingsproces, temadag eller en ny retning?

Motivational Interviewing (MI)

Evidensbaseret samtaleteknik og tilgang til dig, der arbejder med menneskers motivation og handlekraft.

Vikarierende ledelse

Står du og mangler en leder for en periode eller har brug for at få løst en ledelsesopgave?

Erfaring fra alle organisationensniveauer

Jeg har igennem hele mit arbejdsliv beskæftiget mig med mennesker i socialt udsatte positioner. Jeg har været i næsten alle positioner i en organisation: Som medarbejder, afdelingsleder, leder af ledere, bestyrelsesrepræsentant og frivillig. Jeg har derfor altid øje for organisationens mange perspektiver og interesser, når jeg løser en opgave.

Søren Wistrup
Forstander på Potentialehotellet

“Medarbejdere og ledelse på PotentialeHotellet har været gennem en længere proces under overskriften ”Godt psykisk arbejdsmiljø og arbejdsglæde”, SuperVision v Maria Schack har styret og guidet forløbet.
Effekten kan aflæses mange steder i organisationen.
Personaleomsætningen er bremset og vi har haft et år uden opsigelser eller afskedigelser.
Antallet af sygedage er faldet markant. Vi har nu haft et halvt år uden stress sygemeldinger.
Kvaliteten i opgaveløsningen er forbedret. Medarbejderne møder opgaver og udfordringer med overskud.
Maria Schack arbejder velforberedt og fleksibelt, og indsatsen her har medført entydig positiv forandring.!

Marie Nyegaard
Leder hos HUSRUM Denmark

“I HUSRUM Danmark har vi haft stort udbytte af vores MI kursusforløb med Maria Schack, som hun formåede at skræddersy, så det matchede vores arbejdsområde og medarbejdernes udgangspunkt. Med en vekslen mellem teori og øvelser fik vi på kort tid indøvet MI i lige netop de opgaver, hvor tilgangen giver mening hos os. Samtidigt blev vi udfordret til at se på vores nuværende praksis med nye øjne. Et vigtigt bidrag til at tage endnu bedre hånd om de unge vi arbejder med i HUSRUM”

Vivi Ravnskjær Terp
Forstander og Korshærsleder Kirkens Korshær Sønderborg

“Vi har haft et forrygende samarbejde med Maria, som har faciliteret procesforløb hos os i Kirkens Korshær Sønderborg omkring kvalitet og samarbejde. Det særlige ved Maria er blandt andet, at hun knivskarpt gør processerne praksisnære og vedkommende på tværs af faggrupper og afdelinger. Hun formår med sit store overblik, sin ro og sit nærvær at bevæge sig helt ind i rummet og få skabt en tryg atmosfære. Hun er tydelig og retningsgivende men uden at overtage rummet, så medarbejderne får plads til at komme på banen med deres forskellige vinkler og perspektiver. Maria forstår og kan overskue kompleksiteten i samarbejder og kvalitetsudvikling og er jordnær og autentisk. Hun møder både ledere og medarbejdere i øjenhøjde, og det er trygt som leder, at hun er så velforberedt og fremsender en drejebog inden forløbet, så man er klædt godt på og enige om rammen.”

Morten Aagaard Troelsen
Afdelingsleder

“Rusmiddelcenter Aarhus har gennem 6 måneder samarbejdet med Maria omkring undervisning og metodisk supervision af medarbejdere på tværs af faggrupper. Maria er en dygtig formidler af svært teknisk og faglig kompliceret stof, og hendes personlighed skaber et trygt og tillidsfuldt lærings- og supervisionsrum. Vi er rigtig glade for fortsat at skulle samarbejde med Maria i 2022.”

René Nielsen
Forstander Potentialehotellet & socialkonsulent (Freelance)

“Tak for et virkelig fedt og lærerigt forløb. PotentialeHotellet er en bedre udgave af sig selv efter et forløb med dig. 🙂”

Anne Marie Frøkjær Barrie
Programchef i Kirkens Korshær

“Maria Schack fra Supervision har undervist medarbejdere og ledere i Motivational Interviewing for Kirkens Korshær på landsplan. Maria koblede MI metoden til Kirkens Korshærs faglige og værdibaserede tilgang på en praksisnær og vedkommende måde. Efter kursusforløbene har Maria igangsat selvkørende studiegrupper med fokus på at forankre MI metoden bæredygtigt i praksis. Maria er en behagelig og dygtig underviser. Hun tilbyder et kursusforløb med stor afveksling mellem forskellige undervisningsmetoder og former, som holder deltagerne engagerede og motiverede.  

Poul Erik Clausen
Generalsekretær for Jysk børneforsorg

“Foreningen JBF har brugt Maria Schack som konsulent til at arbejde med samarbejds- og kulturudfordringer på flere institutioner under foreningen.

Maria har gjort en afgørende forskel ift. at facilitere positiv udvikling og forandring i vanskelige situationer.

Vi oplever, at hun besidder analytisk skarphed, samt mod og evne til at arbejde åbent og dialogbaseret med det svære.

Hun har et blik for involverende processer, og har et særdeles behageligt væsen, som gør, at hun vækker tillid og lykkes med at skabe konstruktiv proces, hvor alle er med og føler sig hørt.

Kirsten Ørsko
Souschef Møltrup Optagelseshjem

På Møltrup Optagelseshjem får alle nyansatte et MI-basiskursus på 4 dage, fordi vi oplever, at de antagelser og den intention, der ligger i ’den motiverende samtale’ skaber stor resonans ift. det værdisæt og menneskesyn, vi på Møltrup er rundet af.

Kurser bliver glemt, hvis de ikke bevidst og målrettet integreres i daglig praksis, og derfor deltager Møltrups bostøtter, socialrådgivere, sygeplejersker, diakoner og pædagoger i regelmæssig gruppevis MI-træning, hvor Maria Schack sikrer kvalitet, dynamik og fremdrift.

Deltagerne i denne MI-træning oplever flg.:

  • Maria er virkelig god til at gøre det konkret og overskueligt og gribe vores hverdagssituationer. Hun har lavet et supergodt MI-spil.
  • Maria er sød, afslappet og nærværende. Hun fanger hurtigt problemstillinger, så vi kan komme i gang med dialog omkring mulige metoder (altså MI-snakken).
  • Maria er altid velforberedt og meget nærværende. Hun spørger undersøgende, indtil hun er sikker på at have forstået problemstillingen, og i en blanding mellem teori-input og dialog kommer vi frem til nogle forslag, vi kan gå ud og prøve af.

Maria er meget åben over for, hvad vi har af ønsker til indhold, og der er et trygt læringsmiljø, hvor man tør prøve nyt.”

Skal det være dig?

Nyt trænings og implementeringsspil!

Spillet er udviklet til organisationer, der har fået undervisning i ”Den motiverende samtale”.

Tilmeld MI uddannelse

Jeg kontakter dig med nærmere information.