Har du en passion for at motivere mennesker til udvikling?
Sådan hjælper du mennesker med udsathed til varig forandring.

right

Tag MI-grunduddannelsen og bliv certificeret i den evidensbaserede metode
Den Motiverende Samtale”.

Genkender du disse udfordringer, når du arbejder med mennesker?

MI-grunduddannelsen er for dig...

der arbejder med mennesker, der er sårbare og udsatte indenfor psykiatri, forsorgstilbud, botilbud, døgntilbud, rusmiddelsområdet eller organisationer, der arbejder med sårbare mennekser.

der er pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, coach, fysioterapeut, jobkonsulent, terapeut, psykolog, læge, vejleder, konsulent eller noget helt andet indenfor hjælpeprofessionerne.

Hvad kan du, når du er færdig?

 • Du bliver i stand til at hjælpe mennesker med at  lave vigtige livsforandringer, blive afklaret og få større handlekraft.
 • Du opnår en fornyet lethed i samarbejdsrelationer, så du kan forebygge samarbejdsproblemer eller løse dem, når de opstår.
 • Du kan arbejde løsningsorienteret og hjælpe mennesker fra stilstand til varig forandring.
 • Du bliver klædt på til at håndtere modstand, dæmpe konflikt og tackle vanskelige situationer gennem samtalens kunst.
 • Du lærer at mestre ”den svære samtale”, så du kan bevare din ro og dit fokus.
 • Du styrker dine egne personlige kompetencer i det relationelle samspil – både professionelt, kollegialt og privat.
 • Du kan kommunikere på en ny, positiv måde, som styrker menneskers evne til livsudvikling, inklusive din egen.
 • Du lærer at spotte skjult motivation – du opdager det, der ikke er synligt for det utrænede øje.

Hvordan virker MI i praksis?

Her er et eksempel på MI i praksis.

Samtalen er en ud af mange MI-samtaler, jeg har haft, og som har skabt varig forandring og øget livskvalitet hos mennesker. I eksemplet kan du se nogle få af de teknikker, du vil lære at gøre brug af på grunduddannelsen.

”Hvor er din tryllestav?”, råbte Bente.

Dato og tid

Grunduddannelse Efterår 2024.

Modul 1: D. 28. og 29. Oktober, Scandic Aalborg

Modul 2: D. 28. og 29. November, Scandic Aalborg

Kost er inkluderet (ved behov for særlige hensyn skal dette oplyses ved tilmelding).

Alle dage fra 9.00-16.00

Hvordan er uddannelsen bygget op?

Undervisning består af to moduler fordelt på fire dage.

Du vil træne en de evidensbaseret metode, Den Motiverende Samtale, som du kan benytte med det samme.

Undervisningen vil være involverende og sikre en motiverende læring gennem teorioplæg, videodemonstrationer, spil, erfaringsudveksling og træning, både på hold og selvstændigt.

Begge undervisningsmoduler består af to sammenhængende undervisningsdage.

Hvad kræver uddannelsen af dig?

Du skal være indstillet på at være en aktiv del af holdet.

Du kan tage fire dage ud af kalenderen til at være på uddannelsen.

Du skal deltage alle undervisningsdage for at blive certificeret.

Hvem er din underviser?

Maria Schack

Jeg er uddannet i ”Den motiverende samtale” (MI) og er medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Jeg har siden 2010 arbejdet med MI som pædagog, behandler, leder, underviser og supervisor. Jeg har været en del af et forskningsprojekt med MI og har udviklet trænings- og implementeringsspillet ”Motivation på spil”.

Jeg har oplevet stor effekt af MI, og min undervisning bærer i høj grad præg af min praksiserfaring og evne til at omsætte teori til praksis med eksempler fra det virkelige liv og en dyb forståelse for jeres praksis.

Jeg er uddannet pædagog, har lederuddannelse, supervisoruddannelse og arbejder til dagligt også med ledelse, facilitering af udviklingsprocesser og supervision, hvor MI er en gave at have med sig i bagagen.

Har du spørgsmål til forløbet?

Hvad koster uddannelsen?

Pris: 8.995,- ekskl. moms., inkl. forplejning og materialer.

Du kan være med på en fleksibel ratemulighed á 3 gange 3.200,- fordelt over 3 måneder inden uddannelsesstart.

Er det tid til give dig selv faglig og personlig udvikling?

Hvad har tidligere kunder sagt?

Søren Wistrup
Forstander på Potentialehotellet

“Medarbejdere og ledelse på PotentialeHotellet har været gennem en længere proces under overskriften ”Godt psykisk arbejdsmiljø og arbejdsglæde”, SuperVision v Maria Schack har styret og guidet forløbet.
Effekten kan aflæses mange steder i organisationen.
Personaleomsætningen er bremset og vi har haft et år uden opsigelser eller afskedigelser.
Antallet af sygedage er faldet markant. Vi har nu haft et halvt år uden stress sygemeldinger.
Kvaliteten i opgaveløsningen er forbedret. Medarbejderne møder opgaver og udfordringer med overskud.
Maria Schack arbejder velforberedt og fleksibelt, og indsatsen her har medført entydig positiv forandring.!

Marie Nyegaard
Leder hos HUSRUM Denmark

“I HUSRUM Danmark har vi haft stort udbytte af vores MI kursusforløb med Maria Schack, som hun formåede at skræddersy, så det matchede vores arbejdsområde og medarbejdernes udgangspunkt. Med en vekslen mellem teori og øvelser fik vi på kort tid indøvet MI i lige netop de opgaver, hvor tilgangen giver mening hos os. Samtidigt blev vi udfordret til at se på vores nuværende praksis med nye øjne. Et vigtigt bidrag til at tage endnu bedre hånd om de unge vi arbejder med i HUSRUM”

Vivi Ravnskjær Terp
Forstander og Korshærsleder Kirkens Korshær Sønderborg

“Vi har haft et forrygende samarbejde med Maria, som har faciliteret procesforløb hos os i Kirkens Korshær Sønderborg omkring kvalitet og samarbejde. Det særlige ved Maria er blandt andet, at hun knivskarpt gør processerne praksisnære og vedkommende på tværs af faggrupper og afdelinger. Hun formår med sit store overblik, sin ro og sit nærvær at bevæge sig helt ind i rummet og få skabt en tryg atmosfære. Hun er tydelig og retningsgivende men uden at overtage rummet, så medarbejderne får plads til at komme på banen med deres forskellige vinkler og perspektiver. Maria forstår og kan overskue kompleksiteten i samarbejder og kvalitetsudvikling og er jordnær og autentisk. Hun møder både ledere og medarbejdere i øjenhøjde, og det er trygt som leder, at hun er så velforberedt og fremsender en drejebog inden forløbet, så man er klædt godt på og enige om rammen.”

Morten Aagaard Troelsen
Afdelingsleder

“Rusmiddelcenter Aarhus har gennem 6 måneder samarbejdet med Maria omkring undervisning og metodisk supervision af medarbejdere på tværs af faggrupper. Maria er en dygtig formidler af svært teknisk og faglig kompliceret stof, og hendes personlighed skaber et trygt og tillidsfuldt lærings- og supervisionsrum. Vi er rigtig glade for fortsat at skulle samarbejde med Maria i 2022.”

René Nielsen
Forstander Potentialehotellet & socialkonsulent (Freelance)

“Tak for et virkelig fedt og lærerigt forløb. PotentialeHotellet er en bedre udgave af sig selv efter et forløb med dig. 🙂”

Anne Marie Frøkjær Barrie
Programchef i Kirkens Korshær

“Maria Schack fra Supervision har undervist medarbejdere og ledere i Motivational Interviewing for Kirkens Korshær på landsplan. Maria koblede MI metoden til Kirkens Korshærs faglige og værdibaserede tilgang på en praksisnær og vedkommende måde. Efter kursusforløbene har Maria igangsat selvkørende studiegrupper med fokus på at forankre MI metoden bæredygtigt i praksis. Maria er en behagelig og dygtig underviser. Hun tilbyder et kursusforløb med stor afveksling mellem forskellige undervisningsmetoder og former, som holder deltagerne engagerede og motiverede.  

Poul Erik Clausen
Generalsekretær for Jysk børneforsorg

“Foreningen JBF har brugt Maria Schack som konsulent til at arbejde med samarbejds- og kulturudfordringer på flere institutioner under foreningen.

Maria har gjort en afgørende forskel ift. at facilitere positiv udvikling og forandring i vanskelige situationer.

Vi oplever, at hun besidder analytisk skarphed, samt mod og evne til at arbejde åbent og dialogbaseret med det svære.

Hun har et blik for involverende processer, og har et særdeles behageligt væsen, som gør, at hun vækker tillid og lykkes med at skabe konstruktiv proces, hvor alle er med og føler sig hørt.

Kirsten Ørsko
Souschef Møltrup Optagelseshjem

På Møltrup Optagelseshjem får alle nyansatte et MI-basiskursus på 4 dage, fordi vi oplever, at de antagelser og den intention, der ligger i ’den motiverende samtale’ skaber stor resonans ift. det værdisæt og menneskesyn, vi på Møltrup er rundet af.

Kurser bliver glemt, hvis de ikke bevidst og målrettet integreres i daglig praksis, og derfor deltager Møltrups bostøtter, socialrådgivere, sygeplejersker, diakoner og pædagoger i regelmæssig gruppevis MI-træning, hvor Maria Schack sikrer kvalitet, dynamik og fremdrift.

Deltagerne i denne MI-træning oplever flg.:

 • Maria er virkelig god til at gøre det konkret og overskueligt og gribe vores hverdagssituationer. Hun har lavet et supergodt MI-spil.
 • Maria er sød, afslappet og nærværende. Hun fanger hurtigt problemstillinger, så vi kan komme i gang med dialog omkring mulige metoder (altså MI-snakken).
 • Maria er altid velforberedt og meget nærværende. Hun spørger undersøgende, indtil hun er sikker på at have forstået problemstillingen, og i en blanding mellem teori-input og dialog kommer vi frem til nogle forslag, vi kan gå ud og prøve af.

Maria er meget åben over for, hvad vi har af ønsker til indhold, og der er et trygt læringsmiljø, hvor man tør prøve nyt.”

Tilmeld MI uddannelse

Jeg kontakter dig med nærmere information.