Narrativ supervision

Det narrative tager udgangspunkt i en fortælling. Narrativ supervision har fokus på, at stemmer og fortællinger bliver hørt, så sagen bredes ud, kvalificeres og nuanceres mest muligt. Den giver mennesker mulighed for at fortælle om deres oplevelser for på den måde at komme i kontakt med deres værdier, intentioner og håb. Det er en meget dynamisk form for supervision, hvor alle i rummet er aktivt deltagende. Narrativ supervision er eksternaliserende og giver handlekraften tilbage til mennesker, der kan føle sig fastlåste og ukampdygtige.

Hvad er narrativ supervision?

Hvad får du?

Supervision gruppe/individuelt: Der vil være fokus på emnet/sagen og på, at alle i en gruppesupervision byder ind og er aktivt deltagende.

Supervisionen holder sig indenfor det, vi har aftalt, og foldes ud, så du går derfra med fornyet energi og idéer til opgaveløsningen.

Vi skaber et trygt rum sammen og arbejder med det, der sker i det relationelle samspil og i den faglige opgaveløsning. 

Du vil blive styrket i forhold til faglighed, samarbejde og kommunikation.

Organisatorisk udvikling?

Narrativ supervision

Underviser i Motivational Interviewing (MI)

Facilitering og implementering af udviklingsprocesser

Vikarierende ledelse

Tilmeld MI uddannelse

Jeg kontakter dig med nærmere information.