Vision

Alle mennesker fortjener et godt liv.

En stor del af vores tid er arbejdsliv. Derfor er det afgørende, at det både er meningsgivende og motiverende.
Ofte forbindes glæde og overskud med fritid, men hvorfor?

Jeg udvikler meningsgivende og motiverede arbejdsliv, der løser arbejdspladsens formål. En arbejdsplads er intet uden de mennesker, der hver dag skaber den. Det er gennem samarbejde, faglighed og flow, at de bedste resultater skabes.

Jeg hjælper arbejdspladser med at styrke eller genfinde retningen.

Fra USA og Canada flyver millioner af Monarksommerfugle op mod 3500 km hvert år ned mod det samme, træbevoksede højdedrag i Mexico, hvor de samles og overvintrer, for med foråret igen at flyve nordpå. Hvordan gør de det? Man mener, at de dels er udstyret med et ”solkompas” og dels følger den naturlige tragt, som den Mexicanske Golf udgør i øst og Rocky Mountains i vest.

På samme måde udgøres moderne arbejdspladser af mange forskellige mennesker med forskellige baggrunde, erfaringer og viden, der arbejder i forskellige retninger mod det samme mål, hjulpet af indre motivation og ydre rammer. Den kompleksitet, man som leder og medarbejder i dag skal navigere i, kan til tider opleves som kaotisk, og man kan let miste overblikket for en stund. Jeg hjælper arbejdspladser med at styrke eller genfinde retningen, engagementet og tiltroen til hinanden, så I kan mødes samme sted.

Lad mig hjælpe jer med et motiverende arbejdsliv

Jeg tilbyder ingen pakkeløsninger, men skaber en individuel tilrettelagt plan hver gang.

En af mine stærkeste værdier i arbejdslivet er ordentlighed og ansvarlighed. Det, jeg laver, er 100 procent i orden. I mine øjne er der hverken tid eller penge til halvt arbejde.