NGO-netværk for ledere

Sammen kan vi hjælpe bedre

Netværket har til formål at bringe NGO’er indenfor det sociale område sammen, skabe nye muligheder, tilføre ny relevant viden og åbne døre til flere samarbejdsmuligheder med private virksomheder og andre interessenter.

For at få så kvalificeret et indhold som muligt i netværket har jeg valgt at indgå i et partnerskab med Nina Bech Stage, der har stor erfaring fra det private erhvervsliv. I kan læse mere om Nina nederst på siden.

Du får:

Et uformelt frirum til sparring, erfaringsudveksling og nye netværk.

Spændende og nærværende inspirationsoplæg og aktiviteter om samarbejdspotentialer mellem erhvervslivslivet og NGO.

Relevante oplæg indenfor det sociale område som kan gøre en forskel i praksis.

Nye bekendtskaber og mere viden om de forskellige NGO´er og deres arbejde.

1 mødegang: Fysisk møde d. 23. februar fra kl. 10-13 med temaet ”Hvordan skaber man et tættere samarbejde med virksomhederne?”

2 mødegang: Onlinemøde d. 18. april kl. 9-10: ”Case med eksempel på et nyt samarbejde mellem NGO og virksomhed”

3. mødegang: Fysisk møde d. 9. maj fra kl. 10-13: ”Rundvisning i en NGO og oplæg og drøftelse med socialfagligt tema ud fra medlemmernes interesseområde.”

4 mødegang: Fysisk møde d. 7. september kl. 10-13: ”Rundvisning i en NGO og oplæg om motivation: Skab mening og motivation omkring formålet”

5. mødegang: Onlinemøde d. 14. november kl. 9-10 online oplægsholder. Nærmere info følger.

De fysiske møder vil foregå hos en NGO i Jylland/på Fyn.

9.500,- eksklusiv moms for året 2023

Maria Schack, Indehaver af SuperVision by Maria Schack

Mange års erfaring inden for det sociale område og tidligere forstander hos Kirkens Korshær.

Ønsker at bygge bro mellem NGO’er og private virksomheder.

Mail: info@mariaschack.dk

Mobil: 42 55 99 42 

Nina Bech Stage, Partner i Grit by Innovation Lab

Hjælper virksomheder med at udvikle deres strategiske fokus via “Grit” og digitalisering. 

Brænder for innovation og værdiskabelse.

Mail: nina@ilab.dk

Mobil: 20 34 10 93