Betingelser

Bindende tilmelding og betaling

Du tilmelder dig MI-grunduddannelsen i Ålborg ved at udfylde tilmeldingsformularen på hjemmesiden www.mariaschack.dk.

Efter modtaget betaling for uddannelsen vil du modtage en kvittering for optagelse.

Ved tilmeldingen accepterer du, at vilkår og betingelser i dette dokument er gældende for aftalen.

Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at indbetalinger ikke refunderes.

Hvis du har lavet en aftale om betaling i rater, er du stadig forpligtet til at betale det fulde beløb for uddannelsen, også hvis du vælger ikke at påbegynde eller gennemføre uddannelsen.

Kost er inkluderet i prisen.

Din lovgivne 14 dages fortrydelsesret bortfalder, hvis du logger ind på uddannelsens website med tilgængeligt materiale til uddannelsen.

Gennemførelse af uddannelse og forsinkelse

SuperVision er forpligtet til at levere alt indhold, som det fremgår på siden.

SuperVision er ikke ansvarlig for kundens resultater, personlige udvikling, gennemførelse af moduler.

SuperVision er meget imødekommende og fleksibel i forhold til at se, hvad der er muligt i forhold til overflytning til næste hold, så du kan gennemføre din uddannelse, også hvis du skulle blive syg eller ramt af andre livsomstændigheder undervejs i uddannelsen. En overflytning til næste hold kræver dog særlige omstændigheder, eksempelvis alvorlig sygdom, graviditet eller lægedokumenteret stress og kan kun ske efter særlig aftale med SuperVision.

Det bemærkes, at der som udgangspunkt starter nyt hold. Dette forudsætter dog, at der er nok tilmeldinger. Det betyder, at næstkommende hold skal forstås som det næste hold, der rent faktisk bliver oprettet.

Tidspunktet for uddannelsens gennemførelse og ændringer

Planlagte datoer for uddannelsen vil fremgå af hjemmesiden www.mariaschack.dk.

SuperVision har ret til at aflyse planlagt undervisning, der afholdes af SuperVision eller gæstelærere som følge af sygdom hos underviseren eller andre uforudsete hændelser. I så tilfælde vil der hurtigst muligt blive udmeldt en dato for erstatningsundervisning. Certificering kræver, at du har deltaget i alle fire moduler på grunduddannelsen.

Ordensregler og fortrolighed

Når du deltager i uddannelsen, forpligter du dig til at omgås dine medstuderende og medarbejdere hos SuperVision respektfuldt og professionelt.

Der er tavshedspligt på uddannelsen. Dette betyder, at konkrete eksempler fra medstuderendes praksis ikke videregives.

SuperVision videregiver eller bruger ikke fortrolige oplysninger, som du har givet gennem uddannelsen, uden dit samtykke. 

Dine oplysninger vil kun opbevares af SuperVision så længe, det er nødvendigt i forhold til uddannelsen.

Ophavsret

SuperVision har alle rettigheder over de materialer, der er udarbejdet af SuperVision, og som du får stillet til rådighed i forbindelse med uddannelsen.

Brugsretten er personlig og gælder kun til eget privatbrug. Det betyder, at produkter og materiale ikke må kopieres, videregives, eller på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt samtykke fra SuperVision.

Produkter og materialer må heller ikke videresælges til tredjemand eller udnyttes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med SuperVision.

Uenighed og uoverensstemmelser

Hvis der skulle opstå uenighed mellem SuperVision og en deltager i uddannelsen, er parterne enige om, at ingen af dem engagerer sig i nogen adfærd eller kommunikation, offentlig eller privat, der har til formål at nedgøre eller skade den anden part.

Tilmeld MI uddannelse

Jeg kontakter dig med nærmere information.